2. Stambeno – poslovni objekti

Objekat 1: Poslovna zgrada Evropske centralne banke

Objekat 1: Poslovna zgrada  Evropske centralne banke
Vrijeme i mjesto građenja 2012.,Frankfurt    

Objekat 2: Poslovna zgrada Kirchheimbolanden , Njemačka

Objekat 2: Poslovna zgrada Kirchheimbolanden , Germany
Vrijeme i mjesto građenja 2012.,Germany

Objekat 3: Stambeno-poslovni objekat - Dobrinja - H lamela 1-5 sa vanjskim uređenjem, parkingom i garažama

Objekat 3: Stambeno-poslovni objekat H lamela 1-5 na Dobrinji sa vanjskim uređenjem,  parkingom i garažama
Vrijeme i mjesto građenja 2008.-2010.,Sarajevo

Objekat 4: Stambeno-poslovni objekat - Dobrinja - E lamela 1-7 sa vanjskim uređenjem, parkingom i garažama

Objekat 4: Stambeno-poslovni objekat  E lamela 1-7 na Dobrinji sa vanjskim uređenjem, parkingom i garažama
Vrijeme i mjesto građenja 2009.-2012.,Sarajevo

Objekat 5: Državni zatvor “Naklo”

Objekat 5: Državni zatvor  “Naklo”
Vrijeme i mjesto građenja 2014.-2015.,Sarajevo

Objekat 6: Služba za poslove sa strancima

Objekat 6: Poslovni objekat – Služba za poslove sa strancima
Vrijeme i mjesto građenja 2013.-2015.,Sarajevo

Objekat 7: Hotel Saraj

Objekat 7: Hotel Saraj
Vrijeme i mjesto građenja 2015 godina, Sarajevo