Izgradnja javne podzemne garaže sa trgom – Općina Stari Grad

Javna podzemna garaža sa višenamjenskim trgom u ulici Šahinagića – pripremni radovi koji uključuju iskope temeljne jame sa izmještanjem podzemne infrastrukture.