Izmještanje podzemnih instalacija prilikom izgradnje podzemne garaže

Na lokaciji u ulici Avdage Šahinagića, gdje se gradi podzemna garaža, vrši se izmještanje podzemnih instalacija i postavljanje cjevovoda kanalizacije i vodovoda, te novih šahtova. Ove instalacije se nalaze na najvećoj dubini, te će se prvo uraditi njihovo izmještanje i zamjena, a potom će se pristupiti zamjeni instalacija Sarajevogasa, Elektrodistribucije i BH Telecoma. Izvođači su na terenu od ponedjeljka do subote, u vremenu od 7,30 do 18,00 sati.